Ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE

2015-06-01

W imieniu Prezes Zarządu EuroExpo Sp. z o.o. zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania systemowego dla naszej firmy niezbędnego do realizacji zadania w ramach działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu b2B, Os Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”.  

Zapytanie ofertowe w załączeniu.

Termin składania ofert upływa  : 15.06.2015

 

Pliki do pobrania

zapytanie ofertowe

2015-05-15

W imieniu Prezes Zarządu EuroExpo Sp. z o.o. zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania systemowego dla naszej firmy niezbędnego do realizacji zadania w ramach działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu b2B, Os Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”.  

Zapytanie ofertowe w załączeniu.

Termin składania ofert upływa  : 30.05.2015

Pliki do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE

2015-03-01

W imieniu Prezes Zarzadu EuroExpo sp. z o.o.zapraszamy do złożenia oferty na stworzenie i wdrożenie

oprogramowania niezbędnego do realizacji zadania w ramach działania 8.2 „ Wspieranie wdrażanie

elektronicznego biznesu typu B2B, Oś Priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie

innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 „ Zapytanie

ofertowe w załączeniu.

Termin składania ofert upływa : 15.03.2015r.

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe

2014-11-15

W imieniu Prezesa Zarządu EuroExpo Sp. z o.o. zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania systemowego dla naszej firmy niezbędnego do realizacji zadania w ramach działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu b2B, Os Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”.  

Zapytanie ofertowe w załączeniu.

Termin składania ofert upływa  : 30.11.2014

 

Szczegóły zapytania do pobrania poniżej 

 

Pliki do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE

2014-06-01

W imieniu Prezes Zarządu EuroExpo Sp. z o.o. zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania systemowego dla naszej firmy niezbędnego do realizacji zadania w ramach działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu b2B, Os Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”.  

Zapytanie ofertowe w załączeniu.

Termin składania ofert upływa  : 15.06.2014

 

Komplet dokumentów do pobrania poniżej

Pliki do pobrania

Zapytanie Ofertowe

2014-03-01

W imieniu Prezes Zarzadu EuroExpo sp. z o.o.zapraszamy do złożenia oferty na stworzenie i wdrożenie

oprogramowania niezbędnego do realizacji zadania w ramach działania 8.2 „ Wspieranie wdrażanie

elektronicznego biznesu typu B2B, Oś Priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie

innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 „ Zapytanie

ofertowe w załączeniu.

Termin składania ofert upływa : 15.03.2014r.

Pliki do pobrania