Regulamin

Regulamin EuroExpo.pl

REGULAMIN – WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGW SERWISIE EUROEXPO.PL

Postanowienia ogólne:

1. EUROEXPO.PL, zwany dalej „Właścicielem usługi” nr NIP: 948-21-67-481 z siedzibą w Radomiu przy ul. Toruńskiej 9.

2. Własciciel stoiska wirtualnego zwany dalej „Wystawcą” – firma lub osoba fizyczna wystawiająca towary na sprzedaż za pośrednictwem sklepu fit.pl

3. Targi Wirtualne EuroExpo.pl zwany dalej „Targami” – platforma umożliwiająca „Wystawcy” uczestnictwo w Targach online i prezentacje swojej oferty „Klientom”

4. Uczestnik Targów online  zwany dalej „Klientem” – osoba która jest uczestnikiem targów online organizowanych za pośrednictwem platmormy internetowej EuroExpo.pl

 

Zamówienia:

5. Zamówienia na stoisko są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W calu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Klienta zostaje wysłany e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z deklaracją zapoznania się z regulaminem sklepu internetowego.

7. Zamówienie nie zostanie zrealizowane w wypadku podania niewłaściwych bądź niekompletnych danych przez zamawiającego.

8. Termin realizacji zamówienia: max 7 dni roboczych od momentu zaksiegowania wpłaty

9. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. 

 

Płatności:

10. Jedynym obowiązującym sposobem  płatności za zamówione usługi to:

a) przedpłata na konto – wówczas realizacja zamówienia następuje po wpłynięciu pieniędzy na konto; płatność realizowana za pomocą internetowego systemu płatności – po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia o pozytywnej weryfikacji transakcji od internetowego systemu płatności lub za pośrednictwem tradycyjnego przelewu na podstawie faktury która dotrze do klienta za pśrednictwem poczty email lub zostanei pobrana z panelu klienta.

 

11. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT . 

 

Uczestnictwo w Targach:

12. W celu uczestnictwa w Targach trzeba zarejestrować konto w systemie wypełniając wszystkie pola formularza, a nastepnie zweryfikowac adres email poprzez klikniecie w link weryfikacyjny.

13. Uczestnictwo w Targach bez zweryfikowanego konta jest niemożliwe

14. Aby Uczestniczyć w targach należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz przekazanie danych do wystawców w celu komunikacji marketingowej.

15. Nie wypełnienie wszystkich pól formularza, podanie nieprawidłowego adresu email lub brak zgody na przekazanie danych w celach marketingowych uniemozliwia uczestnicwo w Targach.

16. Założenie konta w systemie i logowanie oznacza zapoznanie się z regulaminem i akceptację wszystkich warunków Uczestnictwa w targach

 

 

Postanowienia końcowe:

17. W momencie opacenia przez Wystawcę faktury VAT dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a Wystawcą. Przedmiotem umowy jest usługa wymieniony w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 18 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

19. Umowa sprzedaży usług zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

20. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

21. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w na patformie www.euroexpo.pl, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane do celów realizacji złożonych zamówień oraz w celach marketingowych wystawców.  Każdy klient nma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

Pliki do pobrania